Jak funguje státní kontrola a proč ji chceme

Publikováno
Orgány státní kontroly
Orgány státní kontroly

Státní dozorové orgány mají důležitou roli při ochraně zdraví spotřebitelů, když
se vedle jiného zaměřují na kontrolu bezpečnosti potravin. Bohužel ne ve všech oblastech jsou kontroly na dostatečně vysoké úrovni, což platí i pro relativně nový, avšak rychle se rozrůstající trh s konopnými produkty. Kdo má v České republice na starosti zdraví spotřebitelů? A proč je kontrola důležitá pro odpovědný rozvoj konopného trhu?

Jaké orgány dohlíží na kvalitu potravin

Na začátek je dobré zmínit, které státní dozorové orgány mají za úkol kontrolovat bezpečnost potravin a krmiv, aby zajistily ochranu zdraví spotřebitelů.

Dozorové orgány ČR pro kontrolu potravin a krmiv:

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 • Státní veterinární správa ČR
 • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
 • Orgány ochrany veřejného zdraví

První čtyři zmíněné orgány spadají do působnosti Ministerstva zemědělství, orgány ochrany veřejného zdraví má na starost Ministerstvo zdravotnictví.
V některých případech se může připojit i Státní úřad pro jadernou bezpečnost nebo orgány Celní správy České republiky.

Význam dozorových orgánů a kontrola konopného trhu

Orgány státního dozoru provádí příslušné úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po finální prodej spotřebiteli. Jejich úkolem je ověřovat, zda producenti a další zástupci dodavatelského řetězce dodržují stanovená pravidla. Pravidla mají za cíl především zcela odstraňovat rizika, která přímo nebo prostřednictvím životního prostředí ohrožují zdraví lidí a zvířat, případně tato rizika alespoň snižovat na přijatelnou úroveň. Dále se zaměřují na poctivost jednání v obchodu s potravinami a krmivy, mj. na správné označování,
aby spotřebitelé nebyli uvedeni v omyl a byly chráněny jejich zájmy.

Stejně jako v jiných odvětvích se lze i v rámci konopného trhu setkat s různou kvalitou produktů. Trh s konopím se velmi rychle rozrůstá a ačkoliv se v jeho případě mění také legislativa, stále v současné době nejsou pokyny pro kontrolu
a testování konopných produktů na dostatečné úrovni. Dozorové orgány, zejména Státní zemědělská a potravinářská inspekce, se sice častěji zaměřují na kontroly
v této oblasti trhu, ale vzhledem k chybějícím prováděcím předpisům, které by určily jednotnou regulaci, to k omezení nekvalitních, nebo dokonce závadných produktů nestačí.

Proč je třeba kontrola konopných produktů a co se u nich testuje

Provádění laboratorních kontrol, ať už ve vlastních, nebo externích laboratořích, by měli podporovat všichni pěstitelé, zpracovatelé a prodejci konopných produktů. Jedná se o nezbytnost pro určování účinnosti konopných látek, snížení rizika kontaminace produktů a zlepšení kontroly jejich celkové kvality.

Pravidla mají za cíl především zcela odstraňovat rizika, která přímo nebo prostřednictvím životního prostředí ohrožují zdraví lidí a zvířat, případně tato rizika alespoň snižovat na přijatelnou úroveň.

Pomocí speciálních zařízení lze provádět analýzy obsahu kanabinoidů, screening pesticidů, mykotoxinů a zbytkových rozpouštědel (použitých při extrakci účinných látek) nebo profilování terpenů, jež určují charakteristické aroma konopí a mají synergický efekt s kanabinoidy. Důležité je také testování přítomnosti těžkých kovů, které mohou být obsaženy v půdě, v níž se konopí pěstuje. Problémem může být dokonce i vysoká vlhkost skladovaného sušeného konopí, protože vyšší vlhkost je možnou příčinou vzniku plísní.

Závěr

Při výběru konopných produktů je nutné být obezřetný. Vyplatí se je vybírat
v osvědčených obchodech, jako je třeba náš CBDmylife. Naše produkty jsou té nejvyšší možné kvality, bez škodlivých reziduí a těžkých kovů, díky čemuž nejenže vynikají po funkční stránce, ale také jsou zdravotně nezávadné. Při výrobě používáme například certifikované organické konopné oleje a takové HHC pak
u nás musí mít alespoň 95% kvalitu, zatímco na trhu se můžete setkat i s HHC kvality okolo 50 %. Zároveň HHC neředíme v alkoholu, takže vám nehrozí problém třeba během silniční kontroly. Přísnější kontroly konopného trhu jsou tedy za nás jednoznačně správnou cestou.

0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnýZpátky do obchodu